Recuperatoare pasive

Acest sistem simplu ?i pu?in costisitor este destinat recuper?rii uleiurilor sau altor produse petroliere ce plutesc pe suprafa?a apelor freatice. Capacitatea sa de recuperare este func?ie de volumul rezervorului transparent amplasat la partea inferioar? a sistemului.

Complet autonom. Sistemul de recuperare pasiv? ?i selectiv? nu necesit? o alimentare cu energie ?i urm?re?te în mod automat varia?iile de nivel ale apelor freatice.

FUNC?IONARE. Sistemul de recuperare pasiv? suspendat de un cablu, este coborât în foraj sau în piezometru pân? la nivelul interfe?ei Ap?/Produs petrolier.

Flotorul de construc?ie special? este montat liber pe un ax ?i poate urm?ri varia?iile de nivel pe un interval de 0,35 m.El asigur? recuperarea selectiv? a produselor petroliere.

Produsul recuperat se scurge gravita?ional c?tre rezervorul situat la partea inferioar? a sistemului. Dup? umplerea rezervorului ansamblul este ridicat la suprafa?a terenului cu ajutorul cablului de suspendare/sus?inere ?i se gole?te prin deschiderea robinetului inferior.

Sistemele de recuperare pasiv? pot fi livrate - standard - la diametre cuprinse între 50 – 100 mm.

AVANTAJE:

 • Permite recuperarea selectiv? a hidrocarburilor.
 • Este foarte u?or de montat.
 • Autonomie complet?.
 • Nu necesit? între?inere special?.
 • Recuperare selectiv? asigurat?.
 • Urm?rirea automat? a varia?iilor de nivel a apelor freatice.

OP?IUNI:

 • Rezervoare de recuperare. Dimensiunile ?i volumele rezervoarelor standard sunt: ř=50 mm V = 1 ltr, sau ř=90 mm V = 4 ltr. În func?ie de situa?ia concret? alte variante pot fi oferite la comand?.
 • Recuperare semi-activ?. Pentru o recuperare activ? este posibil ca hidrocarburile s? fie pompate la suprafa?? cu o pomp? manual? sau cu diafragm?.

Recuperatoare pasive de hidrocarburi din apele subterane.

Echipamentul suspendat cu un cablu este lansat în foaj ?i pozi?ionat la nivelul interfe?ei ap?/hidorcarburi.

Flotorul este montat liber pe ax astfel încât varia?iile de nivel ale apelor subterane pot fi urm?rite pe un ecart de 0,35 m.

DIFERITE VARIANTE, SCHEME, TIPURI DE MONTAJ.

 

Recuperatoare active «SPG»

Depoluarea apelor subterane

Sisteme pneumatice active, cu filtre oleofile/hidrofobe pentru pomparea si recuperarea hidrocarburilor u?oare.

AVANTAJE:

 • Permit recuperarea selectiv? a hidrocarburilor ce plutesc pe apele subterane freatice.
 • Montare ?i între?inere simple.
 • Precizie de recuperare: 2 mm
 • Urm?rirea automat? a varia?iilor de nivel a acviferului freatic.

DIFERITE VARIANTE, SCHEME, TIPURI DE MONTAJ.

Spil-Buster Terminator

SISTEME DE SUPRAVEGHERE ?I DETEC?IE A PREZEN?EI HIDROCARBURILOR ÎN PIEZOMETRE

Detec?ia prezen?ei hidrocarburilor prin acest sistem are ca principiu ruperea unui fir, “fuzibil” în contact cu produsele petroliere ce "plutesc" pe apele subterane. Ruperea “fuzibilului” declan?az? un sistem de semnalizare local? sau centralizat?.

Centralele de supraveghere permit supravegherea a 3 - 8 foraje (piezometre), simultan, func?ioneaz? cu baterii de 1,5 V standard (autonomie aproximativ 1 an) ?i au dimensiuni ?i greutate redus?.

Dispozitivele se monteaz? u?or în piezometre de 2” - 4” sau mai mult. Semnalul se transmite la centrala de supraveghere pân? la distan?e de 700 m.

AVANTAJE:

 • Echipament u?or de instalat; nu necesit? între?inere special?.
 • Pre? extrem de competitiv.
 • Ideal pentru urm?rirea polu?rii ?i controlul migra?iei produselor petroliere.
 • Posibilit??i de urm?rire ?i control a unei re?ele de piezometre.
 • La cerere, alte tipuri de senzori v? pot fi propu?i pentru controlul pierderilor din rezervoarele subterane (benzin?rii, rezervoare CET, industrii, etc...).