1. Dispersanţi de hidrocarburi

 • Gamlen OD 4000
 • Gamlen OD 4100
 • Gamlen OSR 4000

Aceste produse sunt agreate de :

 • CEDRE (Centru de Documentare Cercetare şi Experimentare a deversărilor de produse petroliere (ref. 87-313-1 şi 2). Acestea au trecut cu succes testele specifice privind :
  • eficacitatea de dispersie prin încercări dinamice prin diluţie
  • toxicitate faţă de Pealaemonetes Varians
  • biodegrabilitate în mediu acvatic
 • Laboratorul Warren Spring (British Departament of trade & industry)
 • MAFF – Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pescuitului (Marea Britanie/Scoţia)
 • Statens Forurensningstilsyn (SFT) Norvegia

2. Absorbanţi [vezi şi Anexa 5]

 • GAMSORB
 • ABSORBOL 100
 • ABSORBOL KIT 10
 • ABSORBOL ROLL
 • MICROSORB
  • Foi
  • Covoare
  • Rulouri
  • Benzi ranforsate
  • Baraje : ape interioare, porturi, pt.mare
  • Covoare etanşe

3. Recuperarea hidrocarburilor

 • GAMLEN OLEA III şi alte tipuri de skimmere

4. Dezemulsionanţi

 • GAMLEN PE 797

5. Arderea produselor petroliere pe apă sau pe sol

 • GAMLEN PE 1467

6. Produse biotehnologice

 • Biolen Ecosoil
 • Biolen Aquaclear
 • Biolen Active