Aceste tratamente sunt utilizate pentru optimizarea exploat?rii materialelor termice, adic?, cre?terea performan?ei, a longevit??ii echipamentelor ?i protec?iei mediului.

Uzina GAMLEN din St. Marcel produce o cantitate important? de aditivi. Aceste produse specifice sunt disponibile pentru diverse tipuri de c?ld?ri, cuptoare, motoare ?i turbine cu gaz.

Aplica?ii :

Omogenizarea combustibililor stoca?i, protec?ia rezervoarelor.

Reducerea ancrasar?rii generatoarelor cauzate de cenu?ile de combustie ?i protec?ia împotriva efectelor secundare (sc?derea randamentului, costuri de între?inere ridicate, timp de serviciu redus). Combate coroziunea în zonele de apari?ie a condensului sulfuric. Reducerea producerii prafurilor ?i a polu?rii prin emisii în atmosfer? ?i funingini.

Aditivi pentru combustibilii lichizi ?i petrolieri (p?cur?, reziduuri de vapocracaj, gudroane).

Aplica?ii

Produse

Omogenizarea ?i stabilizarea combustibililor

Produse tensio-active pentru dispersia asfaltenelor (pentru prevenire sau între?inere)

STABILEN

DIESELOL

Reducerea depozitelor de coroziune “ de înalt? temperatur?” datorat? cenu?ilor de combustie.

Produse organo-metalice oleosolubile.

VANALEN, VANAPOL

DIESELOL

TURBOGAM, GAMOXID

VANAMIX

Produse de tip SLURRY (dispersia MgO)

Reducerea coroziunii datorat? coroziunii sulfurice

Vanalen gamoxid

Catalizatori de combustie oleosolubili

GAMAPOL, ERGOPOL

DIESELOL,

ENERGAM

Aditivi pentru combustibili solizi

Reducerea depozitelor de coroziune “de înalt? temperatur?”

ECOGAM, GAMLENITE