PRODUS

UTILIZ?RI PRINCIPALE

BENEFICIARI

EFLUEN?I INDUSTRIALI

Biolen ic 10

Hidrocarburi halogenate, aromatice, stireni, dicloretan, crezoli, formaldehide, acizi organici .

Industria chimic?

Biolen IP 20

Fenoli ?i deriva?i.

Rafin?rii de petrol,

Industrie chimic?, Cocserii

biolen cp 25

Uleiuri, gr?simi celuloz?

Industrie agroalimentar? ?i a celulozei

Biolen IG 30

Uleiuri, gr?simi.

Hidrocarburi naftenice, Styrene.

Industrie agroalimentar?

Industrie petrochimic?

Biolen IT 40

Tensio-activi neionici, anionici, cationici.

Industrie chimic?,

Industrie textil?

Industrie petrochimic?

Biolen IL 50

Reziduuri bogate în celuloz?.

Decolorarea apelor reziduale rezultate ca urmare a procedeului Kraft.

Papet?rie

Industria agro-alimentar?

Biolen IP 70

Hidrocarburi clorurate – Deriva?i fenolici.

Tratarea apelor uzate de la industria de prelucrare a lemnului

Biolen IS 80

Deriva?i organo-sulfura?i.

Uleiuri-gr?simi.

Abatoare - T?b?c?rii - Industria laptelui

Industria chimic?

Biolen IC 90

Cianuri ?i deriva?i.

Industria chimic? - Siderurgic?

Biolen IH 95

Tratamentul apelor uzate cu temperatur? mic?.

Numero?i componen?i chimici : detergen?i, emulsifian?i, hidrocarburi

Industria chimic?

Industria textil?

BIOLEN IN 100

Nitrificare.

Eliminarea azotului.

Industrie agroalimentar?

Industrie chimic? ?i petrochimic?

BIOLEN BOOSTER S

Activarea masei biologice – oxigenarea sistemelor f?r? aerare

Industria agro-zootehnic?

BIOLEN IF300 S

Combaterea mirosurilor urâte, scaderea CCO

Industria agro-zootehnic?

EFLUEN?I MUNICIPALI

Biolen M 110

Gr?simi-Mirosuri urâte.

Reducerea costurilor de între?inere.

Sta?ii municipale

Separatoare de gr?simi - Canalizare

Biolen M 111

Excesul de gr?simi ?i sulfuri în canaliz?ri.

Tratarea ligninei

Biolen M 112

Reducerea CBO5 ?i CCO.

Degradarea spumelor, uleiurilor ?i gr?similor.

Sta?ii municipale

Biolen M113

Tratamentul efluen?ilor industriali obi?nui?i.

Sta?ii municipale, care primesc efluen?i industriali

Eficiente la temperaturi sc?zute

DEGRADAREA GR?SIMILOR

BioGREASE L

Emulsificares ?i hidrolizarea gr?similor

Degresoare ale Sta?iilor de epurare municipale sau ale industriilor agroalimentare

Coletoare de grasimi

BIOLGREASE P

Degradarea acizilor gra?i.

DEPOLU?RI DIVERSE

Biolen FI 2000

Lupta contra bacteriilor filamentoase Bulkin.

Sta?ii de epurare industrial? ?i municipal?

Biolen fi 2010

Lupta contra spumelor bologice.

Sta?ii de epurare industrial? ?i municipal?

Biolen activ

Activator biologic al Sta?iilor de epurare.

Toate tipurile de efluen?i

Biolen clarhyd

Ameliorarea decant?rii namolurilor. Diminuarea mirosurilor.

Îns?mân?area bacterian? ?i activarea biomasei naturale.

Tratamentul polu?rii n?molurilor organice ?i a mirosurilor urâte. Lupta contra fenomenelor de eutrofizare.

Sta?ii de epurare

Toate tipurile de industrii

Lucii de ap?, canale,plaje

Lagune industriale

Biolen biopack

Eliminarea gr?similor ?i a mirosurilor urâte. Este un remediu sigur în cazurile dificile.

Canaliz?ri

Separatoare de gr?simi

Biolen ecosoil 1106

Degradarea hidrocarburilor r?spândite pe sol.

Soluri poluate

Biolen AQUACLEAR

Tratamentul biologic al mediului acvatic.

Lagune – Lacuri - Mla?tini

AGRICULTUR?

Biolen DC

Biolen PRO

bIOCOMPOST

Tratamentul patului a?ternutului – Producerea compostului.

Activit??i agricole ?i para-agricole

PRODUSELE BIOLEN SUNT FABRICATE DE GAMLEN INDUSTRIES SA – FRAN?A 17,route de Rouen, 27950 SAINT-MARCEL