– Aplica?ii în gospod?rii individuale ?i mici colectivit??i –

Denumirea comercial? a produsului

Destina?ia produsului

Unde se utilizeaz?

La ce folose?te?

Cantit??i recomandate

Ambalaj

BIO CONTROL G

Tratamentul gr?similor

Canaliz?ri principale ale: cantinelor, hotelurilor, restaurantelor, azile de b?trâni, spitale, locuin?e individuale

Între?inerea canaliz?rilor

Degradarea gr?similor în separatoarele de gr?simi:

- eliminarea depozitelor de gr?simi
- eliminarea mirosurilor urâte
- vidanj?ri mai rare

Pentru cantine, restaurante, popote: între 200 – 1300 ml pentru 200 – 6000 mese/zi

Pentru industria agro- alimentar?:

între 120 – 800 ml pentru 5 m3 la 40 m3 volumul rezervorului

Canistre de 25 ltr

Bidoane de 5 ltr

BIO LIQ

Tratamentul gr?similor

Sifoane de pardoseal?, canaliz?ri periferice: cantine, hoteluri, restaurante, c?mine de b?trâni, spitale, locuin?e

Decolmatarea ?i între?inerea canaliz?rilor ?i a sifoanelor de pardoseal?

50 ml / 5 m de canalizare

Bidoane de 1 ltr

LIPIDose

Tratamentul foselor, bazinelor cu ape uzate

Fose, separatoare de gr?simi, canaliz?ri ale, industrii agro-alimentare, colectivit??i, locuin?e

- Evit? înfundarea conductelor

- Degradarea rapid? gr?similor

- Suprimarea mirosurilor urâte

- Regenerarea florei bacteriene

- Men?inerea în perfect? stare de func?ionare a instala?iilor

Fose: 1 s?cule?/s?pt?mân?

Separatoare de gr?simi:

1 s?cule?/s?pt?mân?/50 mese

Canaliz?ri:

1 s?cule?/s?pt?mân?/15 m

Cutie cu 8 s?cule?i hidrosolubili

BACTI PLUS

Tratamentul foselor septice

Fosele septice ale restaurantelor, industriei

agro-alimentare colectivit??i

Sifoane: 1 doz?/s?pt.

Fose: 1 doz?/m3/15 zile

Separatoare: 1 doz?/s?pt/50 mese/zi

Flacoane de 0,750 ltr cu capac dozator (50 ml)

 

URIBLOCK

Urinoare

Cantine, hoteluri, restaurante, colectivit??i, locuri publice: g?ri, aeroporturi...

- Suprim? mirosurile urâte

- Între?ine canalizarea

- Ac?iune antitartru

1 doz? / urinoar/lun?

BIO FLUSH

WC-uri mobile

Reziden?e mobile,

WC-uri autonome ?i mobile neracordate la re?eaua de canalizare, campinguri, caravane

- Lichefiaz? ?i diger? materiile organice

- Inl?tur? mirosurile urâte

- Vidanjare u?oar?, f?r? mirosuri urâte

4 doze(4x50 ml) /10 ltr de rezervor

Flacon de 2 ltr

Alpha Septer**

Tratamentul foselor septice

Cantine, hoteluri, restaurante, colectivit??i, locuin?e individuale

- Între?inerea canaliz?rilor

- M?rirea activit??ii biologice în fosele septice.

1 pastil? / 15 zile /4 persoane

Cutii cu 12 pastile efervescente

MICROFRESH

Combaterea mirosurilor urâte

Sifoanele buc?t?riilor ?i aparate sanitare, urinoare, canaliz?ri, s?li de sport, aziluri de b?trâni, spitale

- Suprim? mirosurile nepl?cute

- Distruge sursele de mirosuri urâte

- Efect imediat

1 – 3 doze(1-3 X 50 ml) la fiecare aplica?ie

Bidon de 25 ltr

Bidoane de 5 ltr

Flacon gradat de 1 ltr

VapoBIO

Combaterea mirosurilor urâte

Pentru textile ?i ?es?turi

- Combate mirosurile urâte

2 – 3 pulveriz?ri/aplica?ii

Pulverizator de 400 ml

RENOGEL

Între?inere ?i cur??enie

Chiuvete, WC-uri, b?i, faian??, arm?turi sanitare.

- Cur??are

- Detartraj

Dup? necesit??i

(vezi fi?a tehnic?)

Flacon de 1 ltr

EcoDET

Între?inere ?i cur??enie

Hote de buc?t?rie, filtre, cuptoare, gr?tare, plite

- Degresarea suprafe?elor

Dup? necesit??i

(vezi fi?a tehnic?)

Bidoane de 5 ltr

Detbio

Între?inere ?i cur??enie

Cantine, hoteluri, restaurante, colectivit??i, azile de b?trâni, locuri publice

- Cur??area suprafe?elor

- Degradeaz? murd?ria acumulat? în locuri greu accesibile

- Evit? apari?ia mirosurilor

Dup? necesit??i; în orice caz, diluat 3-5%

Bidoane de 5 ltr (produs concentrat)

* Produsele se livreaz? numai la comand? în cca 3 s?pt?m?ni de la efectuarea pl??ii. Pentru cantit??i mai mari, scad costurile fixe pe unitatea de m?sur? (transport, taxe,) ?i implicit pre?urile.

** ALPHA SEPTER se livreaz? din stoc.

Produsele sunt fabricate de GAMLEN INDUSTRIES S.A. FRAN?A