Biologia aplicată la protecţia mediului oferă soluţii pentru rezolvarea problemelor legate de gestiunea deşeurilor : degradarea poluanţilor la locul de utilizare; continuarea activităţii de biodegradare în aval; canalizări interioare şi exterioare, fose, staţii de epurare.