Titlu

Beneficiar

Studiu de prefezabilitate pentru STATIE DE EXPLOATARE a apelor minerale de la Tg. Seciuesc - Jud. Covasna SC ACORD inc. - Bucuresti
Proiect tehnic si Detalii de executie pentru alimentarea cu apa a localitatii Slobozia, Jud. Giurgiu Primaria Com. Slobozia Jud. Giurgiu
Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic Detalii de executie, pentru alimentarea cu apa a localitatii Cernaresti, Jud. Dolj Primaria Com. Cernatesti Jud. Dolj
Studiu de prefezabilitate pentru alimentarea cu apa a 29 de Scoli si Gradinite din Jud. Giurgiu Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu
Studiu de fezabilitate, pentru alimentarea cu apa a 29 de Scoli si Gradinite din Jud. Giurgiu Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu
Studiu de Prefezabilitate si Fezabilitate pentru alimentarea cu apa a localitatilor Baraolt, Vârghis si Talisoara, Jud. Covasna. Consiliul Judetean Covasna
Studiu de fezabilitate canalizare menajera localitatea Vârghia, Jud. Covasna Reproiectare statie epurare Consiliul Judetean Covasna
Proiect tehnic pentru reabilitarea alimentarii cu apa a localitatii Tepu, Jud. Galati Consiliul local Tepu Jud. Galati
Proiect tehnic pentru reabilitare alimentare cu apa a orasului Tg. Secuiesc Jud. Covasna Consiliul Local Tg. Secuiesc
Studiu de prefezabilitate alimentare cu apa si canalizare localitatea TURIA Jud. Covasna Consiliul Judetean Covasna
Studii hidrogeologice si ridicari topo pentru alimentare cu apa localitatea HAGHIG Jud. Covasna Consiliul Judetean Covasna
Studiu de prefezabilitate pt. alimentarea cu apa a loc. OZUN - Covasna. Consiliul Judetean Covasna
Studiu de prefezabilitate pt. alimentarea cu apa a loc. OLTENI – Covasna SC PROIECT COVASNA SA Sf. Gheorghe
Studiu de prefezabilitate pt. alimentarea cu apa a localitatii ZALAN – Covasna SC PROIECT COVASNA SA Sf. Gheorghe
D.E. pentru alimentarea cu apa a loc. SLOBOZIA Jud. Giurgiu Consiliul Local Slobozia
Extindere si modernizare a alimentarii cu apa loc. BALENI Jud. Galati Consiliul Local Baleni
Alimentarea cu apa a fabricii de spirt ZALAN - Studiu hidrogeologic preliminar/definitiv, proiectare alimentare cu apa/evacuare, executie foraj. SC ECO SRL Sf. Gheorghe
Alimentarea cu apa a fabricii de bere Sf. Gheorghe- Studiu hidrogeologic preliminar/definitiv, proiectare alimentare cu apa/evacuare, executie foraj SC AECITO FOREST SRL Borosneu Mare, Jud. Covasna
Alimentarea cu apa a SC FLAVICOM SRL Sf. Gheorghe- Studiu hidrogeologic preliminar/definitiv, proiectare alimentare cu apa/evacuare, executie foraj SC FLAVICOM SRL Sf. Gheorghe
Alimentarea cu apa a SC TORO SRL Bretcu - Lemnia – Studiu hidrogeologic preliminar/definitiv, proiectare alimentare cu apa/evacuare, executie foraj SC TORO SRL Bretcu - Lemnia Jud. Covasna
Extindere si modernizare alimentare cu ap? B?leni – Jud.Galati Proiect tehnic si Detalii executie Primaria B?leni Jud. Gala?i
Reabilitarea alimantarii cu apa existenta pentru localitatea Valea Crisului – Jud. Covasna Primaria Valea Crisului Jud. Covasna
Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu apa a localit?tilor Berveni-Lucaceni Jud. Satu Mare Primaria Berveni – Jud. Satu Mare
Studiu privind reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila a localitatii Calnic Jud. Covasna - Surse de suprafata Primaria Valea Crisului Jud. Covasna
Studiu privind alimentarea cu apa potabila din surse alternative a localitatii Arcus - Jud.Covasna Primaria Valea Crisului Jud. Covasna
Proiect tehnic pentru foraj de alimentare cu apa a localitatii HAGIG, Jud Covasna SC PROEX SRL – Sf. Gheorghe
Proiect geologic-hidrogeologic pentru executia forajului F3 Peco-Reci –Jud. Covasna Sucursala PECO Covasna